Digitala filmhuset logga foto

Lagning av Videoband

Om ni har något trasigt videoband är det inga problem.
Vi gör en  provisorisk lagningt  av videobandet för att kunna göra en kopiering av de delarna som inte är förstörda.
Dessa videoband returneras inte för att undvika stora skador på er videobandspelare.