Digitala filmhuset logga foto

PRISLISTA

SMALFILM

 HD  (High definition) scanning (rengöring, stabilisering, lagning ingår)  
Sparas i MP4 på USB eller AVI på Hårddisk, som tillkommer.
 8mm,                                                                          45:-/min
 16mm,                                                                      65:-/min

Hur mycket smalfilm har jag ?
 
Videoband till DVD                                                 250:-/st                         
DVD skiva tillkommer                                                                       
 Videoband till USB                                                250:-/st
USB-minne tillkommer
Provisorisk lagning av trasiga videoband    150:-/st
OBS! lagade band returneras inte   

DVD skiva  120 min                                                     50:-/st
CD skiva                                                                       30:-/st
USB  16Gb                                                                   199:-/st
USB 32 Gb                                                                   299:-/st
Hårddisk
                                                                       Dagspris
                                  
Diabilder till USB (USB tillkommer)

1-300 7:-/st
301-500 6:-/st
501- 5:-/st


LJUDBAND till digitalt
Standard ljudkassetter                                           200:-/st.
Rullband                                                                       400:-/st.
USB-minne tillkommer
  
EXTRA KOPIOR exkl media. Kopior av:
USB, tillkommer USB minne                                   50:-/st
HHD, tillkommer HHD                                              200:-/st
DVD skiva, tillkommer DVD                                       50:-/st
CD skiva, tillkommer CD                                            50:-/st

Kartong inkl. fyllnadsmaterial.
Small             230x160x80                                           100:-/st.
Medium       284x184x167                                          110:-/st.
Large            320x225x200                                          120:-/st.